Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Efektywnośc zatrudnieniowa

Źródła danych do pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Badając efektywność zatrudnieniową należy stosować zaktualizowane zapisy „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020". Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega więc monitorowaniu, jednak działalność powinna zostać podjęta w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  

 
 Przejdź na górę