Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Formy wsparcia

Zadanie "Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy" jest w projekcie bezkosztowe, czy mając na uwadze powyższe należy w budżecie zawrzeć ww. zadanie i przypisać wartość 0,00 zł?

W ramach zadania „Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy" realizowane są usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia (…), które nie są finansowane w ramach projektu ze środków Funduszu Pracy. Przedmiotowe zadanie jest w projekcie bezkosztowe, jednakże należy wykazać je w budżecie projektu i przypisać wartość „0,00 zł".

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę