Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Wskaźniki

We wskaźnikach dotyczących efektywności widnieje „BRAK” i jest to jedyna opcja wyboru, czy jest to prawidłowe?

W przypadku Podziałania VIII.3.1 wnioskodawca nie określa wskaźników dotyczących efektywności . W związku z tym w nazwie wskaźnika należy wybrać „BRAK", zaś w źródłach danych i sposobie pomiaru należy wpisać „Nie dotyczy".

Nie ma możliwości zdefiniowania własnego wskaźnika, choć w regulaminie jest opisana taka możliwości? Jak należy rozwiązać tą kwestię?

Wnioskodawca w pkt 3.1.1 wniosku powinien przede wszystkim z listy rozwijanej wybrać wskaźniki obligatoryjne, które zostały określone dla danego konkursu. Dodatkowo, gdy jest to konieczne, wnioskodawca może sformułować własne wskaźniki.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę