Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Grupa docelowa

Czy we wniosku w punkcie 1.8 Obszar realizacji projektu powinny znaleźć się obszary wymienione w Załączniku nr 11 „Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)”, czy też powinien być podany tylko sam obszar województwa łódzkiego bez wyszczególnienia innych obszarów tj. powiaty, gminy?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 uczestnikami projektu są wyłącznie osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.
Jednoznaczny zapis potwierdzający spełnienie ww. kryterium musi znaleźć się w treści wniosku, w szczególności w pkt. 3.2 Grupy docelowe. Nie ma jednak konieczności uwzględniania tego zapisu w pkt. 1.8 wniosku Obszar realizacji poprzez wskazywanie wszystkich lub wybranych gmin z załącznika nr 11 do Regulaminu. W pkt. 1.8 można zatem wskazać całe województwo łódzkie.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę