CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Wskażniki

Jak liczymy do wskaźnika "liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w projekcie" osobę, która skorzystała z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wypożyczyła dwa razy ten sam sprzęt lub wypożyczyła dwa razy dwa różne sprzęty?

Osobę korzystającą z różnych form wsparcia w ramach projektu zawsze liczymy jednokrotnie. Taki sposób liczenia dotyczy również wielokrotnego skorzystania z tej samej usługi przez jedną osobę.

Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich musi dotyczyć zarówno lidera jaki i partnerów projektu ?

Wymóg zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich dotyczy każdego z partnerów (zarówno wiodącego i innych), który zaplanował w ramach projektu świadczenie przedmiotowych usług. Przykładowo jeżeli w 2018 roku lider (np. dana gmina) zatrudniał 2 opiekunki, to w ramach projektu złożonego w 2019 r. może zatrudnić jedynie kolejne opiekunki tzn. trzecią, czwartą itd , i jednocześnie zwiększyć liczbę osób korzystających z danej usługi. Nie może dojść do sytuacji zmniejszenia finansowania usług przez gminę/inny podmiot, bądź zastąpienia źródeł finansowania np. środków samorządowych czy krajowych środkami unijnymi z projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę