Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Wskaźniki

Czy osoba która w ramach projektu i w trakcie projektu nabędzie kwalifikacje zostanie uwzględniona we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu? Czy wskaźnik ma na celu pomiar osób które gdy już opuszczą projekt dopiero same z własnych środków podniosą swoje kwalifikacje?

We wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać wszystkie osoby, które nabyły kwalifikacje w wyniku działań projektowych potwierdzone przez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji. Zdanie egzaminu może nastąpić zarówno w trakcie trwania projektu (koszt egzaminu finansowany w ramach projektu) jak również w ciągu 4 tygodni od zakończenia danej osoby udziału w projekcie i zostać pokryte ze środków własnych uczestnika.
 Przejdź na górę