Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019)

Pozostałe

Czy w przypadku, jeśli Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, zaś partnerem będzie inny podmiot (np. JST), wkład własny będzie wynosił 5%?

W sytuacji gdzie wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, należy wnieść wkład własny w wysokości 5% wartości projektu.
W przedstawionej przez Panią sytuacji kluczowe jest występowanie PES jako wnioskodawcy, a nie ma znaczenia jakiego rodzaju podmiotem jest partner.
 
 Przejdź na górę