Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Wskaźniki

Czy wskaźnik realizacji celu dotyczący szkoleń należy wykazać w postaci liczby uczestników szkolenia którzy wezmą udział, czy też liczbą godzin szkolenia?

Nie należy mylić wskaźników rezultatu ze wskaźnikami produktu. Wskaźnikiem rezultatu może być we wskazanym przypadku:
  • „liczba osób, które ukończyły szkolenie dla rodzin zastępczych". Jako jednostkę miary należy wskazać „osoba".
zaś wskaźnikiem produktu w tym przypadku może być:
  • „liczba osób uczestniczących w szkoleniu dla rodzin zastępczych" jak i
  • „liczba godzin szkolenia dla rodzin zastępczych".
Należy jednak pamiętać o wykazaniu we wniosku obligatoryjnych wskaźników rezultatu i produktu, określonych w Regulaminie konkursu. Wyżej wskazane, przykładowe wskaźniki mogą stanowić jedynie uzupełnienie listy wskaźników projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę