Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Szkolenia będą prowadzone przez kilku trenerów (każdy trener będzie prowadził inną grupę), których wynagrodzenie w projekcie waha się od 20 - 50 tys. zł, zatem czy należy zastosować w tym przypadku zasadę konkurencyjności, czy można potraktować te wydatki osobno?

 Przejdź na górę