Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

W jaki sposób rozliczać wydatki związane ze środkami trwałymi w ramach projektu?

 Przejdź na górę