Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Zgodnie z umową podpisaną z PFRON uczestnicy WTZ zobowiązani są do uczestniczenia w określonych zajęciach i godzinach wynikających z obowiązujących przepisów, umowy i harmonogramu zajęć. Natomiast zajęcia w ramach projektu planowane są w godzinach popołudniowych i w weekendy (gdyż na podstawie umowy z PFRON nie mogą odbywać się kiedy realizowana jest podstawowa działalność WTZ). W związku z tym, czy jako wkład własny można będzie zakwalifikować dofinansowanie, jakie jest przekazywane przez PFRON na podstawową działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej?

 Przejdź na górę