Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Jakie są konsekwencje dla Beneficjenta, gdy uczestnik projektu nie zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy?

 Przejdź na górę