Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Czy wśród odbiorców ostatecznych mogą znajdować się osoby przebywające w domach dziecka?

 Przejdź na górę