Archiwum dokumentów - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Archiwum dokumentów

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązujące od 9 stycznia 2018 r.)

 Przejdź na górę