Archiwum dokumentów - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Archiwum dokumentów

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązują od 24 października 2016 do 8 stycznia 2018)

 Przejdź na górę