Archiwum dokumentów - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Archiwum dokumentów

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 14.10.2016 do 22.08.2017)

 Przejdź na górę