Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 - Poddziałanie IX.2.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 - Poddziałanie IX.2.1 (29 września 2016)

 Przejdź na górę