Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER i Działania VIII.1 RPO WŁ (13.01.2016 r.)

 Przejdź na górę