Szkolenie Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP 5 lub 26 października 2022 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Szkolenie „Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w projektach EFS” - 5 lub 26 października 2022 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę