spotkanie online Poddziałanie IX.2.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - rekrutacja zamknięta

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - 22 września 2020 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę