Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/19

 Przejdź na górę