warsztaty aktywizacja społeczna i zawodowa 21 lutego - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


WARSZTATY DLA OPS I PCPR DOT. KONKURSU NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Poddziałanie IX.1.1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę