Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/19- Poddziałanie IX.2.1

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/19 (usługi zdrowotne) - 16 października 2019 r.

 Przejdź na górę