Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Poradnik dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz przeprowadzania rozeznań rynku w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO WŁ na lata 2014 - 2020

 Przejdź na górę