spotkanie informacyjne IX.1.3 20 października - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/20

Spotkanie online dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/20 - 20 października 2020 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę