Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17   z Poddziałania 1.2.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"   Lp. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów ...

Lodzkie Innovation Days (30 maja - 1 czerwca 2017)

W dniach 30 maja - 1 czerwca w Instytucie Europejskim w Łodzi (Piotrkowska 262/264) odbędzie się II edycja Lodzkie Innovation Days. 3 dniowe wydarzenie jest dedykowane zagadnieniom związanym z innowacyjnością. Ma na celu połączenie sił, energii, wiedzy, kreatywności i pasji instytucji, firm, organizacji, a także...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązują od 18.05.2017 r.)

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych  na lata 2014-2020. Wytyczne o których mowa są stosowane od 18 maja 2017 r.   ...

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (obowiązują od 31 marca 2017)

Informujemy, że w lutym 2017 r. nastąpiła zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Nowelizacja Wytycznych wpłynie na usprawnienie procesu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na zmniejszenie obciążeń administracyjnych w instytucjach...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (obowiązują od 30.03.2017)

Nowa wersja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 jest stosowana od 30 marca 2017 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Przedmiotowe zmiany wynikają z...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (17.03.2017)

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.2 „ Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 stan na dzień 17.03.2017 r.   Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Wartość projektu Wartość...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (10.03.2017)

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.2 „ Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 stan na dzień 10.03.2017 r. Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Wartość projektu Wartość...

Seminarium LEVEL UP - BON ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi - szkolenia i doradztwo w nowej odsłonie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pn.: LEVEL UP – BON ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – szkolenia i doradztwo w nowej odsłonie" Kiedy? 17 marca 2017 r. Gdzie? „EC1 Łódź — Miasto Kultury" Łódź, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź Dla kogo? DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: Zainwestuj...

Rusza konkurs RegioStars 2017!

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej! Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE. W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę