Zapoznaj się z prawem i dokumentami - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Akty prawa

Akty prawa polskiego

WYTYCZNE

Kontrola

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020

Kwalifikowalność wydatków

Partnerstwo

Promocja projektu

Równość szans

Rynek pracy

Sprawozdawczość

Wybór projektów

Interpretacje i wyjaśnienia

Wyświetlanie 1 - 20 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Starsze wersje dokumentów

 Przejdź na górę