Weź udział w projekcie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


POZNAJ PROJEKTY

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" Sp. Z.O.O

Tytuł projektu:   Początek kariery
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła: wrzesień – grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin
Tel. 81 533 78 33
centrala@okcjo.com.pl
 

AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ

Tytuł projektu: PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji: powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, opoczyński, skierniewicki, m. Skierniewice, brzeziński, tomaszowski, rawski

Termin rekrutacji: do końca września 2018
 
Dane kontaktowe
ul.Liliowa 6, Skierniewice
tel. 667 799 122
griniar@griniar.pl
 www.griniar.pl
 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Tytuł projektu:   Akademia aktywności zawodowej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-październik 2018r.
Dane kontaktowe: 
ul. Nawrot 46, Łódź
Tel. 535497461
lodz@asise.pl
www.asise.pl
 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Młodzi, aktywni, wykwalifikowani
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia
 • staże zwodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 54, Łódź
tel. 660 677 232,
tel. 883 861 317
e-mail:
cbpk@cbpk.pl
www.cbpk.edu.pl/projekty/mlodzi-aktywni-wykwalifikowani/
 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Otwarte drzwi do zatrudnienia II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Ul. Konstytucyjna 42c,  Łódź
42 674 44 66
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Tytuł projektu: Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: m. Łódź, m. Piotrków Trybunalski, powiaty: łódzki wschodni, bełchatowski, opoczyński, kutnowski, radomszczański, sieradzki, piotrkowski, poddębicki, zgierski, zduńskowolski

Termin rekrutacji:  rekrutacja ciągła od marca 2018
 
Dane kontaktowe:
Sielec 1A, Sędziszów Małopolski
Telefon: 17 222 15 75
crse@crse.org.pl
www.crse.org.p

Centrum Samorządności i Regionalizmu

Tytuł projektu:   Kwalifikacje i praca młodych
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  powiaty: łowicki, skierniewicki, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni, zgierski, kutnowski
Termin rekrutacji : 3 edycje: kwiecień-maj 2018; listopad-grudzień 2018; kwiecień-maj 2019
Dane kontaktowe: 
Kozia 11/15, Łowicz
Tel. 46 830 02 47
csirlowicz@gmail.com
www.csir.org.pl
 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Młodzi - aktywni - kreatywni
Dla kogo projekt?  Uczestnikami projektu są osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy.
 
Co oferuje projekt?: 
Projekt przyczyni się do realizacji celu PO WER poprzez zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu:
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018 do lutego 2019

Dane kontaktowe: 
Adama Mickiewicza  29, Katowice
tel. 62 767 89 09
konsulting@eurogrupa.pl
www.eurogrupa.pl
 

Forecast Consulting Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Z POWERem do pracy !

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Henryka Sienkiewicza 13/32
90-113 Łódź
tel. 42 239 79 86
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Poszukiwana/y II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła od kwietnia 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna

Tytuł projektu:   Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy.
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
 • szkolenia podnoszące/uzupełniające kompetencje i/lub kwalifikacje
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania liczby miejsc
Dane kontaktowe: 
Mysłowicka 15, Warszawa
Tel. 22 250 13 87
wojciech.malek@projektgamma.pl
www.projektgamma.pl
 

HOG POLSKA Jakub Gibała

Tytuł projektu:   M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni
Dla kogo projekt?
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła
Dane kontaktowe: 
ul. Prymasa 1000-lecia 8 nr 1, Rzeszów
Tel. 602 453 360, 787 098 800
biuro@hogpolska.pl
www.hogpolska.pl

HRP Train

Tytuł projektu: Przepis na pracę

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji:  rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
 Ul. Ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, Łódź
tel. 42 207 22 00
kontakt@techtrain.pl
www.techtrain.pl

Industry Personnel Services Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Akademia Sukcesu
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Gwiaździsta 66, Wrocław
Tel. 508 024 439
 krzysztof.lesniewski@krajowecentrumpracy.pl
www.workservice.pl
 

Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak

Tytuł projektu:   Mój cel - zatrudnienie
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : od lipca do października 2018
Dane kontaktowe:
Bojerowa 10 , Konin
Tel. 602 627 786
 fundusze@meridium.org.pl
www.meridium.org.pl
 

J&C GROUP

Tytuł projektu: Udany start na rynku pracy

Dla kogo projekt?:  wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET

Co oferuje projekt?:  poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018

Dane kontaktowe:
ul. Armii Krajowej 9/14
 81-382 Gdynia
tel. 505 444 195
jurkiewicz.robert@gmail.com
www.jcgroup.pl

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o

Tytuł projektu:   Młodzi, Ambitni, Wykształceni
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji :
I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe: 
ul. Gwiaździsta 66, Wrocław
Tel. 508 024 439
 krzysztof.lesniewski@krajowecentrumpracy.pl
 

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

Tytuł projektu:  Indywidualny Program Zatrudnienia

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: październik-listopad 2018
 
Dane kontaktowe: Al. Jana Pawła II 25, Warszawa
tel. 22 208 28 49
ewelina.gorka@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl
 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
tel. 583 054 132
efs_projekty@mcdk.com.pl
 

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   Wulkan możliwości
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe - indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z IPD
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-grudzień 2018
Dane kontaktowe: 
Aksamitna 56, Poręba
Tel. 519 170 250
ncg@ncg.com.pl
www.ncg.com.pl
 

PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

Tytuł projektu: Młodzi gotowi do zmian!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji: do końca września 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 91/93, budynek D, IV piętro, pok. 43
tel. 512 340 468
biuro.lodz@plusk24.pl
www.mlodzigotowi.plusk24.pl
 

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Młody-zatrudniony!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Franklina Roosevelta 18, Poznań
tel. 61 866 71 63
projektyefs@puls-szkolenia.pl
 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu:   Od bierności do aktywności
Dla kogo projekt?  Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła
Dane kontaktowe: 
ul. Szkolna 24, Ostrów Wielkopolski
Tel. 627361160
 ocwp@ocwp.org.pl
www.ocwp.org.pl
 

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu:   Twoja nowa szansa
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja maj 2018, II edycja  wrzesień 2018.
Dane kontaktowe: 
Karola Szymanowskiego 3/58, Kielce
Tel. 669 430 643
 stowarzyszenie.prorew@gmail.com
www.stowarzyszenieprorew.pl
 

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych

Tytuł projektu:  Masz prawo do kwalifikacji - II edycja

Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 

Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : 3 edycje: marzec-kwiecień 2018, sierpień-wrzesień 2018, grudzień 2018-styczeń 2019
Dane kontaktowe: 
ul. Giewont 66, Łódź
Tel. 42 630 31 93
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Plac Solny 14/3, Wrocław
tel. 717071551
 biuro@vividconsulting.pl
www.vc.edu.pl
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu:   Hop do pracy!
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • warsztat umiejętności miękkich
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania limitu miejsc
Dane kontaktowe: 
ul. Narutowicza 7/9, Łódź
Tel. 42 639 91 10
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: do końca sierpnia 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.p

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu:   Możesz więcej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
 • wysokiej jakości szkolenia
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Chmielna 6/6, Warszawa
Tel. 22 826 11 68
www.zmw.pl
 

Poznaj projekty powiatowych urzędów pracy

Archiwum projektów

 Przejdź na górę