Weź udział w projekcie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


POZNAJ PROJEKTY

"CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA

Tytuł projektu: WySTARTuj na rynku pracy!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: marzec-kwiecień 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Wałbrzyska 11/85, Warszawa
tel. 884 805 026
biuro@cezelazna.pl
www.cezelazna.pl/
 

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" Sp. Z.O.O

Tytuł projektu:   Początek kariery
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia
 •  
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła wrzesień – grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, Lublin
Tel. 81 533 78 33
centrala@okcjo.com.pl
 

AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ

Tytuł projektu: PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji: powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, opoczyński, skierniewicki, m. Skierniewice, brzeziński, tomaszowski, rawski

Termin rekrutacji: marzec-kwiecień 2018
 
Dane kontaktowe
ul.Liliowa 6, Skierniewice
tel. 667 799 122
griniar@griniar.pl
 www.griniar.pl
 

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu

NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje,

 • 3 i 6 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • styczeń - luty 2016

 • kwiecień - maj 2016

 • lipiec - sierpień 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Skrzetuskiego 1 lok. 7
ake@post.pl
www.ake-ue.pl/projekty/nowa-szansa-lepsze-jutro-lodz/
tel. 507 336 679
      607 764 450
      604 686 693

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Tytuł projektu:   Akademia aktywności zawodowej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-październik 2018r.
Dane kontaktowe: 
ul. Gabriela Narutowicza  61, Lublin
Tel. 81 532 46 32
info@asise.eu
www.asise.pl
 

AKUSTICA.MED

Tytuł projektu ŁÓDZKIE BEZ OGRANICZEŃ
Dla kogo jest projekt? Osoby w wieku 15-29 lat bierne zawodowo lub bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt? 
 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje,
 • 3 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec 2016
 • lipiec 2016
Dane kontaktowe   
www.akusticamed.com
biuro@akusticamed.com
tel. 83 343 97 93

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu

OTWARTE DRZWI DO ZATRUDNIENIA

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne I bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami / brakiem doświadczenia zawodowego.

Co oferuje projekt? 

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia kompetencyjne oraz podnoszące kwalifikacje,

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • luty 2016

 • kwiecień - maj 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, Konstytucyjna 42c
ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl/efs.php?id=24
tel. 42 674 44 66
      42 674 44 45

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Otwarte drzwi do zatrudnienia II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Ul. Konstytucyjna 42c,  Łódź
42 674 44 66
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Tytuł projektu: Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: m. Łódź, m. Piotrków Trybunalski, powiaty: łódzki wschodni, bełchatowski, opoczyński, kutnowski, radomszczański, sieradzki, piotrkowski, poddębicki, zgierski, zduńskowolski

Termin rekrutacji:  rekrutacja ciągła od marca 2018
 
Dane kontaktowe:
Sielec 1A, Sędziszów Małopolski
Telefon: 17 222 15 75
crse@crse.org.pl
www.crse.org.p

Centrum Samorządności i Regionalizmu

Tytuł projektu:   Kwalifikacje i praca młodych
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  powiaty: łowicki, skierniewicki, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni, zgierski, kutnowski
Termin rekrutacji : 3 edycje: kwiecień-maj 2018; listopad-grudzień 2018; kwiecień-maj 2019
Dane kontaktowe: 
Kozia 11/15, Łowicz
Tel. 46 830 02 47
csirlowicz@gmail.com
www.csir.org.pl
 

Eurodoradztwo Sp. z o. o.

Tytuł projektu

MŁODZI-WYKWALIFIKOWANI-ZAKTYWIZOWANI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz z niskimi kwalifikacjami.

Co oferuje projekt? 

 • pośrednictwo pracy,

 • indywidualne doradztwo zawodowe,

 • szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (bazy danych, technologie mobilne, sprzęt i oprogramowanie komputerowe),

 • szkolenia zawodowe (specjalista ds. transportu i spedycji, specjalista ds. księgowości i podatków), 

 • 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie
 

Termin rekrutacji

 • marzec – wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@doradztwoeuropejskie.com
www.doradztwoeuropejskie.com

Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/2 (Fundacja Razem)
razem@fundacjarazem.org.pl 
www.fundacjarazem.org.pl
tel. 694 711 467

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Młodzi - aktywni - kreatywni
Dla kogo projekt?  Uczestnikami projektu są osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy.
 
Co oferuje projekt?: 
Projekt przyczyni się do realizacji celu PO WER poprzez zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu:
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018 do lutego 2019

Dane kontaktowe: 
Adama Mickiewicza  29, Katowice
tel. 62 767 89 09
konsulting@eurogrupa.pl
www.eurogrupa.pl
 

F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław

Tytuł projektu: SZANSA na dobrą zmianę
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • szkolenia
 • staże
Miejsce realizacji:  powiat opoczyński , piotrkowski, radomszczański , tomaszowski
Termin rekrutacji : marzec-kwiecień 2018r
Dane kontaktowe: 
Armii Polskiej 13, Myślibórz
Tel. 501 1866 48
 jarekmys@interia.pl
www.cksowa.edu.pl
 

Forecast Consulting Sp. z o. o.

Tytuł projektu

 AKTYWNI (M)ŁODZI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne (w tym długotrwale) oraz bierne zawodowo do 29 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia (księgowość, kadry i płace, przedstawiciel handlowy, programista),

 • 3 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkoleń,

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe.

Miejsce realizacji 

powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • lipiec 2016

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul Sienkiewicza 13/32
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl
tel. 42 239 79 86

Forecast Consulting Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Z POWERem do pracy !

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Henryka Sienkiewicza 13/32
90-113 Łódź
tel. 42 239 79 86
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Poszukiwana/y II

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła od kwietnia 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Fundacja RAZEM

Tytuł projektu: Diagnoza - kwalifikacje - zatrudnienie - kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: marzec-kwiecień 2018
 
Dane kontaktowe:
Ulica: 6 Sierpnia 5/2, Łódź
tel. 694 711 467
razem@fundacjarazem.org.pl
www.fundacjarazem.org.p

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna

Tytuł projektu:   Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy.
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
 • szkolenia podnoszące/uzupełniające kompetencje i/lub kwalifikacje
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : marzec-kwiecień 2018
Dane kontaktowe: 
Mysłowicka 15, Warszawa
Tel. 22 250 13 87
wojciech.malek@projektgamma.pl
www.projektgamma.pl
 

HOG POLSKA Jakub Gibała

Tytuł projektu:   M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni
Dla kogo projekt?
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : 03-04.2018
Dane kontaktowe: 
ul. Prymasa 1000-lecia 8 nr 1, Rzeszów
Tel. 602453360
biuro@hogpolska.pl
www.hogpolska.pl
 

HRP Train

Tytuł projektu: Przepis na pracę

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • 1. Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji:  rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
 Ul. Ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, Łódź
tel. 42 207 22 00
kontakt@techtrain.pl
www.techtrain.pl

Industry Personnel Services Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Akademia Sukcesu
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Gwiaździsta 66, Wrocław
Tel. 508 024 439
 krzysztof.lesniewski@krajowecentrumpracy.pl
www.workservice.pl
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Edukacja i praca - to sie opłaca!
Dla kogo projekt?  
 
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-czerwiec 2018r.
Realizacja projektu:  2018-04-01 do 2019-04-30
Dane kontaktowe: 
ul. Adama Mickiewicza 47, Szczecin
Tel. 91 423 33 11
szczecin@inbit.pl
www.inbit.pl
 

Instytut Szkoleniowo - Badawczy MERIDIUM

Tytuł projektu

AKTYWIZACJA MŁODYCH Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Z WYKORZYSTANIEM ZAŁOŻEŃ INNOWACYJNEJ METODY STORY CHEERING

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu - tzw. młodzież NEET.
 

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia kompetencyjne i podnoszące kwalifikacje (w tym m.in. kurs księgowości I stopnia, programista stron internetowych z kursem języka angielskiego z certyfikatem TOEFL/TELC, kierowca kat. C, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B),

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • marzec – kwiecień 2016

 • maj – czerwiec 2016

Dane kontaktowe 

www.meridium.org.pl
biuro@meridium.org.pl
tel. 61 436 02 16
       602 627 786
       605 28 66 65
Biuro Fundacji "Chodźmy Razem":
96-100 Skierniewice, ul. Prymasowska 17/2
www.chodzmyrazem.pl
chodzmyrazem@interia.pl
tel. 46 833 35 22
       505 677 869

 

Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak

Tytuł projektu:   Mój cel - zatrudnienie
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : od lipca do października 2018
Dane kontaktowe:
Bojerowa 10 , Konin
Tel. 602 627 786
 fundusze@meridium.org.pl
www.meridium.org.pl
 

J&C GROUP

Tytuł projektu: Udany start na rynku pracy

Dla kogo projekt?:  wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw.młodzież NEET

Co oferuje projekt?:  poradnictwo zawodowe, zindywidualizowane pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018

Dane kontaktowe:
ul. Armii Krajowej 9/14
 81-382 Gdynia
tel. 505 444 195
jurkiewicz.robert@gmail.com
www.jcgroup.pl

JMM Mariusz Lewandowski

Tytuł projektu:   OD STAŻU DO ANGAŻU
Dla kogo projekt?   
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • opieka mentorska
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : lipiec 2018
Dane kontaktowe: 
Os. Jana III Sobieskiego 37/21, Poznań
Tel. 660 713 090
 biuro@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl
 

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o.(dawniej Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe Alfa Magdalena Borkowska)

Tytuł projektu:   ALFA - na dobry początek

Dla kogo projekt?  
 
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji:  Łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień - lipiec 2018 r.
Dane kontaktowe: 
Łagiewnicka 137, Łódź
Tel. 509 790 465
 magdalena.borkowska@biuroalfa.co

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o

Tytuł projektu:   Młodzi, Ambitni, Wykształceni
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji :
I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe: 
ul. Gwiaździsta 66, Wrocław
Tel. 508 024 439
 krzysztof.lesniewski@krajowecentrumpracy.pl
 

MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Tytuł projektu: Młodzi i aktywni na łódzkim rynku pracy!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: marzec-kwiecień 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Domaniewska 47/1, Warszawa
tel. 22 839 55 99
m.cyran@mcs.edu.pl
www.mcs.edu.p

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

Tytuł projektu:  Indywidualny Program Zatrudnienia

Dla kogo projekt?: wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: październik-listopad 2018
 
Dane kontaktowe: Al. Jana Pawła II 25, Warszawa
tel. 22 208 28 49
ewelina.gorka@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl
 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM
Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29
lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
tel. 583 054 132
efs_projekty@mcdk.com.pl
 

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   Wulkan możliwości
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe - indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z IPD
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień-grudzień 2018
Dane kontaktowe: 
Aksamitna 56, Poręba
Tel. 519 170 250
ncg@ncg.com.pl
www.ncg.com.pl
 

PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

Tytuł projektu: Młodzi gotowi do zmian!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji: kwiecień 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Kulczyńskiego 2, Iwonicz-Zdrój
tel. 13 435 01 94
biuro@plusk24.pl
 www.plusk24.pl
 

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Młody-zatrudniony!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
ul. Franklina Roosevelta 18, Poznań
tel. 61 866 71 63
projektyefs@puls-szkolenia.pl
 

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO"

Tytuł projektu  MŁODZI ZAWODOWCY
Dla kogo jest projekt? Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne do 29 roku życia:
 • niskich kwalifikacjach,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • z obszarów wiejskich,
 • wychowujące dziecko.
Co oferuje projekt? 
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe (magazynier, księgowość, kadry i płace, telemarketer i inne)
 • 5 miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką szkolenia,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec 2016
 • czerwiec - lipiec 2016
Dane kontaktowe  Chodzież, ul. Jagiellońska 3,
bioderko.chodziez@gmail.com
www.bioderko.chodziez.pl
tel. 67 211 30 60

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu:   Od bierności do aktywności
Dla kogo projekt?  Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staż
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła
Dane kontaktowe: 
ul. Szkolna 24, Ostrów Wielkopolski
Tel. 627361160
 ocwp@ocwp.org.pl
www.ocwp.org.pl
 

Stowarzyszenie PROREW

Tytuł projektu WANT2LEARN W REINTEGRACJI EDUKACYJNO ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NEET Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Dla kogo jest projekt? Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, w tym osoby niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET.
Co oferuje projekt? 
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne (analityczne myślenie, arkusz kalkulacyjny, asertywność, komunikacja, odporność na stres, organizacja pracy, orientacja na cel, prezentacja, pisanie i redagowanie pism),
 • szkolenia zawodowe (kurs księgowości I stopnia, magazynier z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C, spedytor z językiem angielskim, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B),
 • 3 miesięczne staże zawodowe.
Miejsce realizacji  powiat opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, radomszczański, rawski, bełchatowski
Termin rekrutacji
 • marzec – listopada 2016
Dane kontaktowe  Żarnów, ul. Polna 1
www.stowarzyszenieprorew.pl
tel. 533 535 008
      669 430 643

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu:   Twoja nowa szansa
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 
 • identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem IPD
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja maj 2018, II edycja  wrzesień 2018.
Dane kontaktowe: 
Karola Szymanowskiego 3/58, Kielce
Tel. 669 430 643
 stowarzyszenie.prorew@gmail.com
www.stowarzyszenieprorew.pl
 

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo - Wdrożeniowych

Tytuł projektu

MASZ PRAWO DO KWALIFIKACJI

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • warsztaty  „AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY",

 • szkolenia zawodowe (transport i magazynowanie, księgowość, sprzedaż z obsługą klienta),

 • pośrednictwo pracy,

 • 3 miesięczne staże zawodowe.

Miejsce realizacji 

 województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 •  marzec 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, Pomorska 40
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl
tel. 42 630 31 93

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych

Tytuł projektu:  Masz prawo do kwalifikacji - II edycja

Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 

Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : 3 edycje: marzec-kwiecień 2018, sierpień-wrzesień 2018, grudzień 2018-styczeń 2019
Dane kontaktowe: 
ul. Giewont 66, Łódź
Tel. 42 630 31 93
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM!

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: wrzesień-listopad 2018
 
Dane kontaktowe:
 Plac Solny 14/3, Wrocław
tel. 717071551
 biuro@vividconsulting.pl
www.vc.edu.pl
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu

MŁODOŚĆ VS WYZWANIA RYNKU PRACY

Dla kogo jest projekt?

Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne do 29 roku życia, w tym:

 • osoby z niepełnosprawnością, 

 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz z brakiem doświadczenia zawodowego,

 • z niskim wykształceniem,

 • długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt? 

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe (m.in. księgowość, magazynier),

 • 3 miesięczne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców,

 • pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji 

miasto Łódź i powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łódzki wschodni

Termin rekrutacji

 • marzec 2016

 • wrzesień - październik 2016

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Narutowicza 7/9
sekretariat@wsfi.pl
www.szkolenia-staze.pl
www.wsfi.edu.pl
tel. 42 639 91 10


Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu:   Hop do pracy!
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualny Plan Działania
 • warsztat umiejętności miękkich
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja marzec 2018, II edycja sierpień 2018.
Dane kontaktowe: 
ul. Narutowicza 7/9, Łódź
Tel. 42 639 91 10
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

ytuł projektu: ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET

Dla kogo projekt?: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw.młodzież NEET
 
Co oferuje projekt?:
 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe i komputerowe
 • staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: marzec 2018
 
Dane kontaktowe:
Ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.p

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu:   Możesz więcej
Dla kogo projekt?  
Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
 • wysokiej jakości szkolenia
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
Termin rekrutacji : I edycja marzec-kwiecień .2018, II edycja czerwiec-lipiec 2018, III edycja wrzesień-październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Chmielna 6/6, Warszawa
Tel. 22 826 11 68
www.zmw.pl
 

Poznaj projekty powiatowych urzędów pracy

Archiwum projektów

 Przejdź na górę