Kontakt - Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi


Dane kontaktowe

 

Katarzyna Pawlata

kierownik projektu

koordynuje prace zespołu projektu, sprawuje nadzór nad prawidłowością działań projektu, zarządza procesem monitorowania rezultatów
Arkadiusz Dądela
menedżer administracyjny
analizuje prawidłowość wydatkowania środków, rozlicza projekt, koordynuje działania promocyjne, prowadzi monitoring i sprawozdawczość finansową
Anna Bruzda
koordynator merytoryczny

 

odpowiada za działania związane ze zleconymi usługami badawczymi, koordynuje prace zespołu badawczego, przygotowuje koncepcje badań, dokonuje analizy materiału badawczego, sporządza końcowe raporty z badań

Marcin Karolak
główny analityk
koordynuje prace koncepcyjne nad badaniami, sporządza projekty narzędzi badawczych, dokonuje selekcji i opracowania pozyskiwanych danych empirycznych, redaguje treść raportów z badań
Joanna Jonczyk
analityk
uczestniczy w tworzeniu koncepcji badań, pozyskuje materiały wtórne na potrzeby poszczególnych modułów badawczych, opracowuje dane empiryczne w celu stworzenia końcowych raportów z badań

Justyna Kaczmarzyk

analityk

 

uczestniczy w tworzeniu koncepcji badań, pozyskuje materiały wtórne na potrzeby poszczególnych modułów badawczych, opracowuje dane empiryczne w celu stworzenia końcowych raportów z badań

 

Robert Dolny

statystyk

przygotowuje i aktualizuje dane wtórne wykorzystywane w poszczególnych modułach badawczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę