O nas - Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi


Jednym z istotnych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi jest śledzenie procesów zachodzących na rynku pracy województwa łódzkiego.
Polega ono na gromadzeniu, analizowaniu oraz publikowaniu danych statystycznych tak, by mogły być one następnie wykorzystywane przez różne instytucje i osoby.
Do bezpośrednich odbiorców takich informacji należą w szczególności: powiatowe urzędy pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi, organy władzy terenowej, placówki naukowe i edukacyjne, podmioty uczestniczące w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.

Ze względu na swe źródła, dane przekazywane wymienionym instytucjom można podzielić na trzy kategorie:
  1. Wtórne dane gromadzone w ramach obligatoryjnej statystyki bezrobocia. Są pozyskiwane przez powiatowe urzędy pracy (PUP) oraz Wojewódzki Urząd Pracy (WUP); stanowią trzon wszystkich informacji statystycznych analizowanych oraz upublicznianych przez WUP. Dane te dostępne są pod zakładką „Statystyka".
  2. Wtórne dane pozyskiwane przez inne niż WUP instytucje (np. przez GUS). Dotyczą innych niż samo bezrobocie zagadnień rynku pracy, lecz ze względu na  tematyczne pokrewieństwo są wykorzystywane w analizach prowadzonych przez WUP. Dane te dostępne są pod zakładką „Statystyka".
  3. Dane pierwotne pozyskiwane w badaniach terenowych - służą poszerzeniu oraz pogłębieniu informacji dostarczanych na podstawie analizy danych wtórnych. Wyniki badań prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy dostępne są pod zakładką „Badania i raporty".
Działalność badawcza i analityczna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Łodzi realizowana jest przez wydział o nazwie Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi.
Niniejsza strona internetowa poświęcona została prezentacji efektów prac w tym kierunku. Dane wtórne dostępne są pod zakładką „Statystyka", natomiast wyniki badań terenowych - pod zakładką „Badania i raporty".

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę