Spotkanie - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH NABORU DZIAŁANIA 1.1. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY - PROJEKTY POZAKONKURSOWE

Szkolenie Zasada konkurencyjności 27 września 2019 r.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 31 lipca, 26 października 2018 r.

Szkolenie "Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)" (21 grudnia 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 (24 sierpnia 2017)

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi I PO WER na lata 2014-2020" (4 sierpnia 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego (27 kwietnia 2017 r.)

 Przejdź na górę