Nabór nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/15 (projekty pozakonkursowe PUP, Poddziałanie 1.1.2) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (27.03 - 17.04.2015)

 Przejdź na górę