Przeczytaj materiały pomocnicze - FunduszeUE


Materiały dotyczące rynku pracy

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. rynku pracy wraz z rekomendacjami MFiPR Aktywna polityka rynku pracy w programach regionalnych na lata 2021-2027 - 14 kwietnia 2023

Materiały promocyjne

Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem - informator WUP w Łodzi, 2023 r.

 Przejdź na górę