Szczegółowe informacje - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


FGŚP - Szczegółowe informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeszły do kompetencji marszałków województw. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego zadania te wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Zmiany są skutkiem Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), które dotyczą m.in. Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r., Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.).

W związku z powyższym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi powołano Wydział Obsługi FGŚP.

Numery telefonów kontaktowych do Wydziału Obsługi FGŚP:
42 630 88 43
42 632 13 31
42 633 02 56


Stosownie do powyższego, z początkiem 2012 r. wszelką korespondencję w sprawach dotyczących Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Łodzi, należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź


Ponadto informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi uruchomił rachunek bankowy do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzony przez:
Bank PEKAO S.A. I O/Łódź

Numer rachunku:
98 1240 3015 1111 0010 4257 0896
 

Telefony kontaktowe

Kierownik Wydziału
42 663 02 65

Zastępca kierownika Wydziału
42 663 02 56

Obsługa Wykazów i Wniosków
42 630 88 43
42 663 02 76
tel./fax: 42 663 00 56

Dochodzenie zwrotu świadczeń
42 632 13 31
42 663 00 57


Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znajdują się na stronie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę