Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Spotkanie informacyjne dla Powiatowych urzędów Pracy w ramach Podziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ

 Przejdź na górę