Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 (24 sierpnia 2017)

 Przejdź na górę