Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Projekty wspierające przedsiębiorczość

Projekty wspierające przedsiębiorczość - Informacje ogólne

Ze wsparcia korzystać mogą osoby młode do 29 roku życia, w szczególności te które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc bezzwrotną (dotacje) na utworzenie firmy (kwota 23 050 zł)
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (kwota miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia; do 2 800 zł) – wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
WUP w Łodzi nie udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadaniem WUP w Łodzi jest ogłaszanie konkursów w odpowiedzi na które wnioski składają instytucje zainteresowane organizacją bezpośredniego wsparcia na rzecz osób młodych. Następnie WUP w Łodzi zajmuje się wyborem najlepszych projektów do realizacji, przekazywaniem środków finansowych na ich realizację, rozliczaniem oraz kontrolą podejmowanych działań.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji na założenie firmy zgłaszają się bezpośrednio do wybranych podmiotów, które otrzymały środki unijne na realizację projektów i prowadzą rekrutacje.

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Recepta na biznes

Dla kogo projekt?
40 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo i niezarejestrowanych bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej
- pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie firmy (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (kwota miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Miejsce realizacji: powiaty piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki-wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański

Termin rekrutacji:
I edycja: 17 czerwca - 6 lipca 2021 r.
II edycja: 15 listopada - 3 grudnia 2021 r.
Dodatkowy nabór: 1 luty - 18 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Targowa 27, Łódź
tel. 733 677 779
e-mail: biuro@receptanabiznes.eu
www.ceiron.org.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Młodzi na start

Dla kogo projekt?
80 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo, w wieku 18-29 lat, z województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Co oferuje projekt?
- szkolenie „ABC Biznesu"
- wsparcie eksperta dotacyjnego – pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- wsparcie finansowe pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji:
I edycja: 5 - 24 maja 2021 r.
II edycja: 9 września - 14 października 2021 r.
III edycja: 2 - 23 listopada 2021 r.
IV edycja: 31 stycznia - 5 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. 42 633-16-55
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych / Subregion m. Łódź /

Tytuł projektu: Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi

Dla kogo projekt?
42 osoby do 30 roku życia zamieszkałe w Łodzi, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie grupowe (biznesplan, firma w świetle prawa, przedsiębiorca w US i ZUS, marketing, kompetentny przedsiębiorca - negocjacje, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, pozyskiwanie klienta), indywidualna pomoc eksperta dotacyjnego
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 600 zł).

Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji:
I tura: 18 listopada 2021 r. - 18 stycznia 2022 r.
II tura: 19 stycznia - 13 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55 loki. 111, 90-413 Łódź 
tel. 42 633-17-19
e-mail:info@inse.pl
https://power.inse.pl/

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych / Subregion m. Łódź /

Tytuł projektu: Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi
 
Dla kogo projekt?
40 osób w wieku 18-29 lat, z miasta Łodzi, pozostających bez pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (100% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: Łódź
 
Termin rekrutacji: informacje wkrótce
 
Dane kontaktowe:
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 55 lok. 111
tel. 42 633-17-19
e-mail: info@inse.pl
www.inse.pl

Łódź Art Center / Subregion m. Łódź /

Tytuł projektu: BiznesUP! Young - subregion m. Łódź

Dla kogo projekt?
18 osób w wieku 18-29, z miasta Łodzi, pozostających bez pracy, które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników)
- należą do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (nie więcej niż 20% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- indywidualne szkolenie w zakresie technicznego przygotowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: Łódź
 
Termin rekrutacji: 12 kwietnia - 2 maja 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
90-365 Łódź, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3
tel. 42 684-20-95
e-mail: lodz@dotacjedlamlodych.pl
www.dotacjedlamlodych.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych / Subregion łódzki: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski /

Tytuł projektu: Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego

Dla kogo projekt?
42 osoby do 30 roku życia zamieszkałe w powiatach: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki lub zgierski, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie grupowe (biznesplan, firma w świetle prawa, przedsiębiorca w US i ZUS, marketing, kompetentny przedsiębiorca - negocjacje, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, pozyskiwanie klienta), indywidualna pomoc eksperta dotacyjnego
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 600 zł).

Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: informacje wkrótce

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55 loki. 111, 90-413 Łódź 
tel. 42 633-17-19
e-mail:info@inse.pl
www.inse.pl

Łódź Art Center / Subregion łódzki: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski /

Tytuł projektu: BiznesUP! Young - subregion łódzki

Dla kogo projekt?
40 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie obejmujące kwestie takie jak działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, RODO; indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
I edycja: od 10 stycznia 2022 r. (od godz. 10:00)
II edycja: od lutego 2022 r. w trybie ciągłym

Dane kontaktowe:
Łódź Art Center
ul. Tymienieckiego 3, pokój 9, 90-365 Łódź
tel. 42 684-20-95, 737 953 011
e-mail: lodzki@dotacjedlamlodych.pl
www.dotacjedlamlodych.pl

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich / Subregion łódzki: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski /

Tytuł projektu: POWER do przedsiębiorczości

Dla kogo projekt?
19 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, z subregionu łódzkiego (powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski), które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników)
- należą do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (nie więcej niż 20% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji: 5 kwietnia - 11 maja 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203
tel. 798 789 500
e-mail: etio@poczta.onet.pl
https://ldb.net.pl/page/details/106/power-do-przedsiebiorczosci

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Subregion łódzki: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski /

Tytuł projektu: Recepta na biznes II
 
Dla kogo projekt?
w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, z subregionu łódzkiego (powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski), które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników)
- należą do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (nie więcej niż 20% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji: informacje wkrótce

Dane kontaktowe:
91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10
tel. 42 674-44-66
e-mail: ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

Fundacja AKME / Subregion łódzki: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski /

Tytuł projektu: Akademia Biznesu w subregionie łódzkim

Dla kogo projekt?
osoby do 30 roku życia zamieszkałe w powiatach brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności (księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania firmy, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem), indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: informacje wkrótce

Dane kontaktowe:
ul. Piwna 12, 90-001 Łódź 
tel. 665 693 732, 601 972 262
e-mail: lodz@fundacja-akme.pl
www.fundacja-akme.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego / Subregion piotrkowski: powiaty bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski /

Tytuł projektu: Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!

Dla kogo projekt?
40 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: działalność gospodarcza, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, reklama i inne dział.promocyjne, inne źródła finansowania, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, prowadzenie firmy w dobie pandemii); indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski

Termin rekrutacji:
I edycja: 10 lutego - 31 marca 2022 r.
II edycja: do 6 kwietnia 2022 r.
III edycja: od 7 kwietnia 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18 lok. 801, 93-578 Łódź
tel. 42 639-91-10
e-mail: sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego / Subregion sieradzki: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski /

Tytuł projektu: Młodzi na start II

Dla kogo projekt?
40 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności (księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania firmy, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem), indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 600 zł).

Miejsce realizacji: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

Termin rekrutacji: 15 listopada 2021 r.  - maj 2022 r. (w trybie ciągłym)

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
tel. 42 208-92-01
e-mail: kontakt@larr.pl
www.larr.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego / Subregion sieradzki: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski /

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza kobieta w subregionie sieradzkim

Dla kogo projekt?
19 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności (księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania firmy, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem), indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

Termin rekrutacji: 13 grudnia 2021 r. - 30 kwietnia 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18 lok. 801, 93-578 Łódź
tel. 42 639-91-10
e-mail: sekretariat@wsfi.pl
https://www.wsfi.edu.pl/

Łódź Art Center / Subregion sieradzki: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski /

Tytuł projektu: BiznesUP! Young - subregion sieradzki

Dla kogo projekt?
19 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie obejmujące kwestie takie jak działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, RODO; indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

Termin rekrutacji: od 18 stycznia 2022 r. w trybie ciągłym

Dane kontaktowe:
Łódź Art Center
ul. Tymienieckiego 3, pokój 9, 90-365 Łódź
tel. 42 684-20-95, 737 953 011
e-mail: sieradzki@dotacjedlamlodych.pl
www.dotacjedlamlodych.pl

Fundacja Inkubator / Subregion sieradzki: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski /

Tytuł projektu: Młody Biznes
 
Dla kogo projekt?
20 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, z subregionu sieradzkiego (powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski), które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników)
- należą do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (nie więcej niż 20% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
 
Termin rekrutacji:
I edycja: 1 - 18 marca 2022 r.
II edycja: 28 marca - 12 maja 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pok. 6
tel. 42 633-16-55, 609 466 555
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Centrum Samorządności i Regionalizmu / Subregion skierniewicki: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice /

Tytuł projektu: Kreatorzy Przedsiębiorczości - Edycja II

Dla kogo projekt?
65 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice, pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności (księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania firmy, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem), indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 600 zł).

Miejsce realizacji: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice

Termin rekrutacji: 2 listopada 2021 r. - 31 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Katarzynów 42, 99-400 Łowicz
tel. 605-659-234
e-mail: csirlowicz@gmail.com
www.csir.org.pl

Łódź Art Center / Subregion skierniewicki: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice /

Tytuł projektu: BiznesUP! Young - subregion skierniewicki

Dla kogo projekt?
19 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie obejmujące kwestie takie jak działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, reklama, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, RODO; indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice

Termin rekrutacji: od 26 stycznia 2022 - w trybie ciągłym

Dane kontaktowe:
Łódź Art Center
ul. Tymienieckiego 3, pokój 9, 90-365 Łódź
tel. 42 684-20-95, 737 953 011
e-mail: skierniewicki@dotacjedlamlodych.pl
www.dotacjedlamlodych.pl

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich / Subregion skierniewicki: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice /

Tytuł projektu: Własna firma z POWER-em - edycja II

Dla kogo projekt?
38 osób do 30 roku życia zamieszkałych w powiatach kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice, pozostających bez zatrudnienia (głównie osoby, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. - 80% uczestników)
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe: szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" (Start w biznesie, Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przepisów prawa, czynności przy zakładaniu firmy, Praktyczne aspekty prowadzenia firmy, zakładanie i wypełnianie podstawowej dokumentacji księgowej, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z ZUS i US, negocjacje biznesowe, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, Pozyskiwanie środków, Marketing i promocja małej firmy, pozyskiwanie i obsługa klienta); indywidualna pomoc w przygotowaniu biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie 2 800 zł).

Miejsce realizacji: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice

Termin rekrutacji: 25 stycznia - 18 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno
tel. 531 805 222
e-mail: etio@poczta.onet.pl
www.dotacje.etio.org.pl

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska / Subregion skierniewicki: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice /

Tytuł projektu: Własna firma receptą na sukces
 
Dla kogo projekt?
19 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, z subregionu skierniewickiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice), które:
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników)
- należą do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci (nie więcej niż 20% uczestników).
 
Co oferuje projekt?
- szkolenie z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu
- jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane przez 6 miesięcy (kwota miesięcznie do 2 800 zł).
 
Miejsce realizacji: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, m. Skierniewice
 
Termin rekrutacji: 28 marca - 27 maja 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 78
tel. 794 993 008
e-mail: perlinska.e@wp.pl
www.e-cdk.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Milion przed trzydziestką!
 
Dla kogo projekt?
40 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo i niezarejestrowanych bezrobotnych, zamieszkałych w województwie łódzkim, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
- pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie firmy (kwota 23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (kwota miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji:
I edycja: 12 maja - 11 czerwca 2021 r.
II edycja: 27 września 2021 r. - 15 października 2021 r.
rekrutacja uzupełniająca: do 10 maja 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Targowa 27, Łódź
tel 733 677 779
e-mail: biuro@milionprzed30.eu
www.ceiron.org.pl
 Przejdź na górę