Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Projekty wspierające przedsiębiorczość

Projekty wspierające przedsiębiorczość - Informacje ogólne

Ze wsparcia korzystać mogą osoby młode do 29 roku życia, w szczególności te które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc bezzwrotną (dotacje) na utworzenie firmy (kwota 23 050 zł)
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (kwota miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia; do 2 800 zł) – wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
WUP w Łodzi nie udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadaniem WUP w Łodzi jest ogłaszanie konkursów w odpowiedzi na które wnioski składają instytucje zainteresowane organizacją bezpośredniego wsparcia na rzecz osób młodych. Następnie WUP w Łodzi zajmuje się wyborem najlepszych projektów do realizacji, przekazywaniem środków finansowych na ich realizację, rozliczaniem oraz kontrolą podejmowanych działań.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji na założenie firmy zgłaszają się bezpośrednio do wybranych podmiotów, które otrzymały środki unijne na realizację projektów i prowadzą rekrutacje.
 Przejdź na górę