Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


dzień.de | der-tag.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w akcji dzień.de | der.tag.pl , która w tym roku odbędzie się pod hasłem „ perspektywy zawodowe ". Zainteresowani...

XV Targi edukacyjne 2015 w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zespołem szkół ponad gimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim  zapraszają na xv...

Projekt: "Praca w chmurach"

Informujemy, że Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zajmujący się sprawami usamodzielniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z...

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce...

Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi widzą i wiedzą więcej! zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku

Łódzki punkt konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłasza nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć...

Wydział Obsługi FGŚP WUP w Łodzi jest przygotowany na udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom

Od dnia 01.02.2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przepisy ustawy...

Warsztaty dla potencjalnych Operatorów - realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych

Warsztaty dla potencjalnych Operatorów - realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych , organizowane w ramach projektu „Express do...

Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych

  Przypominamy zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym o obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku...

Harmonogramy spotkań organizowanych przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy

Projekt systemowy funkcjonujący w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dniach: 27.11.2014 r. WIELOWYMIAROWOŚĆ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM –...

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Mając na celu zwięklszenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą...

Wyświetlanie 121 - 130 z 143 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę