Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.2 RPO WŁ - 4 kwietnia 2018 r.

Zgłoś się na spotkanie

* Pole wymagane

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Wpisz poprawny adres e-mail

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

 Przejdź na górę