Pytania ogólne - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Pytania ogólne

Powrót

Czy w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych w kontekście równości mężczyzn i kobiet wśród potencjalnych uczestników projektu, we wskaźnikach produktu oraz rezultatu również musi być podział ze względu na płeć?

 Przejdź na górę