Pytania ogólne - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Pytania ogólne

Powrót

Czy osoba bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) może być traktowana jako bierna zawodowo?

 Przejdź na górę