Często zadawane pytanie - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020)

Powrót

Zgodnie z treścią kryterium "Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.". Czy do spełnienia kryterium wystarczające jest posiadanie przez Wnioskodawcę na obszarze ŁOM biura, które nie widnieje w dokumentach rejestrowych?

 Przejdź na górę