Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Jaka jest dopuszczalna kwota dotacji na działalność gospodarczą i wsparcia pomostowego-finansowego?

 Przejdź na górę