Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w projekcie można zatrudnić własnego pracownika jednocześnie w dwóch funkcjach np. jako koordynatora projektu i jednocześnie doradcę zawodowego lub jako członka oceny komisji oceny biznesplanów i jednocześnie trenera przedsiębiorczości?

 Przejdź na górę