Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy kwota 900 zł na osobę odnosi się tylko do szkoleń z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej? Czy w ramach kwoty 900zł na osobę należy także uwzględnić indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu)? Czy możliwe jest wystąpienie takiej sytuacji, że zaplanujemy szkolenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 900zł na osobę i indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) na kwotę wykraczającą poza 900zł na osobę jednak nadal mieszcząc się w kwocie 3 000,00zł? Czy określona typowa długość szkolenia wynosząca 60 godzin jest obligatoryjna dla Beneficjentów? Czy można ją swobodnie obniżać według własnych doświadczeń?

 Przejdź na górę