Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT?

 Przejdź na górę