Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy przez szkolenia należy rozmieć wyłącznie szkolenia czy też wsparcie doradcze w ramach projektu, tj. czy pula 3000,00zł na uczestnika projektu dotyczy całości wsparcia szkoleniowo-doradczego czy tylko szkoleń?

 Przejdź na górę