Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Jeśli grupę docelową mają stanowić mieszkańcy ŁOM czy można wprowadzić oddzielne nabory dla poszczególnych powiatów i miasta np. 1 nabór grupa m. Łódź, 2 nabór powiat brzeziński?

 Przejdź na górę