Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy partnerzy powinni dokonać podziału realizacji zadań w ramach projektu, czy jest jakaś wartość min. określająca liczbę zadań?

 Przejdź na górę