Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy zarówno partner jak i wnioskodawca musza wykazać doświadczenie w obszarze wsparcia/ na rzecz grupy docelowej/ na terytorium; w innym wypadku projekt zostanie odrzucony?

 Przejdź na górę